Algemene Voorwaarden Studio Lollipop


Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als u twijfelt of suggesties hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@studiolollipop.nl


De Algemene Voorwaarden van Studio Lollipop zijn van toepassing op elk

aanbod van Studio Lollipop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op

afstand tussen Studio Lollipop en jou. Door te bestellen accepteer je de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Studio Lollipop.


Studio Lollipop behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen

tijde te wijzigen. Studio Lollipop is geregistreerd in het handelsregister onder

KVK nummer: 70497273

BTW nummer: NL167773963B02


Adres:

                       Roomtuintjes 188, 1093 TB Amsterdam


 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door de koper een bestelling bij Studio Lollipop wordt geplaatst, en deze bestelling door Studio Lollipop is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd.


 1. Prijzen en kosten

Alle prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


 1. Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen brengt Studio Lollipop de daarvoor

noodzakelijke verzendkosten in rekening. Zie leveringscondities. De verzendkosten zullen aan uw bestelling toegevoegd worden, tijdens de check-out. De verzendkosten van uw bestelling worden automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van de totale

bestelling.


 1. Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen via elektronisch bankieren, iDEAL of via bankoverschrijving.


 1. Levering

Studio Lollipop betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Alle bestellingen worden zo mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden binnen Nederland. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van

overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Studio Lollipop zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per e-mail. Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.


Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Studio Lollipop is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de bezorgingsdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Studio Lollipop. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.


 1. Bezorgadres en leveringsservice

Als u bij Studio Lollipop bestelt, kunt u zelf kiezen of u de bestelling thuis laat bezorgen of op een ander afleveradres.


 1. Herroepingsrecht

Studio Lollipop doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent

u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Studio Lollipop. Deze worden slechts geaccepteerd

indien retourinstructies van Studio Lollipop nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer het product gebruikt en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels)

van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Besluit u een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt

Studio Lollipop binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.


 1. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Studio Lollipop zijn met de grootste zorg samengesteld. Studio Lollipop kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Studio Lollipop verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Studio Lollipop is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de

voorschriften bijgevoegd in de verpakking van de artikelen. Alle informatie op de website van Studio Lollipop (www.studiolollipop.nl) is zorgvuldig samengesteld. 1. Privacy

Studio Lollipop vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Lollipop gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.


 1. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studio Lollipop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Studio Lollipop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


 1. Vragen

Studio Lollipop streeft naar tevreden klanten. Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Studio Lollipop, aarzel dan niet contact op te nemen. U neemt contact met ons op per e-mail info@studiolollipop.nl. Uw klacht wordt genoteerd en wij bespreken met

u hoe de klacht behandeld kan worden. Wanneer wij overeenkomen dat het artikel door ons bekeken/ gerepareerd moet worden, kunt u het artikel aan ons retour zenden.


 1. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 1. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Studio Lollipop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of

verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Studio Lollipop

noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


 1. Veiligheidsinstructies wandhanger

Studio Lollipop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies:

- Gebruik het stikwerk onder toezicht hangend aan de muur - nooit boven een bed(je) - en niet onder het slapen in bed.

- Controleer het stikwerk voor gebruik.

- Vervang het stikwerk wanneer draden los zitten.

- Gebruik het stikwerk niet als speelgoed.

- Gebruik het stikwerk niet voor oraal gebruik.